Mikko Breilin

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Finlands Socialdemokratiska Parti
Yrke: 
Järjestelmäasiantuntija
Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland, Vice ordförande
Roll: 
Vice ordförande
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Salon seudun koulutuskuntayhtymä, hallituksen jäsen
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 12.10.2021