Mirka Muukkonen

mirka_muukkonen.jpg

Stadsanställd

hankitsija
Telefon: 
040 630 6620
Basenhet: 
BildningssektornAmmatillinen koulutusSisäiset palvelut

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsstyrelsen, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Puheenjohtajatoimikunta, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem