Muhiadin Hersi

muhiadin_hersi_2021.jpg

Förtroendeuppdrag

Telefon: 
044 335 9118
Parti: 
Vänsterförbundet
Yrke: 
Opettaja
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, Vice ordförande
Roll: 
Vice ordförande
Ersättare: 
Nämnden för fostran och undervisning, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Finska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Ersättare
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Yhdessä_Yhdistys ry/ Hallituksen jäsen
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 01.01.2023