Muhis Azizi

muhis_azizi_2021.jpg

Stadsanställd

asiakaspalvelupäällikkö
Mobiltelefon, arbete: 
040 662 0729
Basenhet: 
KoncernförvaltningJärjestämistoimintoToiminnanohjaus

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Samlingspartiet
Stadsfullmäktige, 1. Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
1. Vice ordförande
Stadsfullmäktige, 1. Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
1. Vice ordförande
Ledningsuppgifter i företag: 
Finnish gold trade (omistaja 100%)
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 23.11.2020