Nicke Wulff

nicke_wulff.jpg

Stadsanställd

perusopetuksen rehtori
Mobiltelefon, arbete: 
040 670 4248
Basenhet: 
BildningssektornRuotsinkielinen kasvatus ja opetus

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Svenska folkpartiet i Finland
Puheenjohtajatoimikunta, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot