Piia Elo

piia_elo.jpg

Stadsanställd

palvelupäällikkö
Telefon: 
040 187 3363
Basenhet: 
BildningssektornAmmatillinen koulutusAmmatillisen koulutuksen johto

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Finlands Socialdemokratiska Parti
Puheenjohtajatoimikunta, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsstyrelsen, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Stadsstyrelsens stadsutvecklingssektion, Ersättare
Roll: 
Ersättare
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, Ersättare
Roll: 
Ersättare
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Turku Science Park Oy
Hallituksen jäsen
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Hallituksen puheenjohtaja
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 27.05.2021