Piia Elo

piia_elo_kv_2021.jpg

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
040 187 3363
Parti: 
Finlands Socialdemokratiska Parti
Stadsfullmäktige, Biträdande borgmästare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Biträdande borgmästare
Nämnden för fostran och undervisning, Ordförande
Roll: 
Ordförande
Ersättare: 
Stadsfullmäktige, Biträdande borgmästare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Biträdande borgmästare
Stadsstyrelsen, 1. Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
1. Vice ordförande
Ersättare: 
Puheenjohtajatoimikunta, Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Vice ordförande
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Turku Science Park Oy
Hallituksen jäsen
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 15.02.2023