Sauli Seittenranta

sauli_seittenranta.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Samlingspartiet
Social- och hälsovårdsnämnden, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot