Sofia Engblom

sofia_engblom.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Gröna förbundet
Yrke: 
Juristi
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsstyrelsen, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland, Ordförande
Roll: 
Ordförande
Ersättare: 
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, Ersättare
Roll: 
Ersättare
Puheenjohtajatoimikunta, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Turun Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvos
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 20.09.2021