Terhi Vörlund-Wallenius

terhi_vorlund-wallenius.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Svenska folkpartiet i Finland
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Nämnden för fostran och undervisning, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Ordförande
Roll: 
Ordförande
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Åbo Svenska Teater, hallituksen jäsen
Samfundet Folkhäsan/Arbetande ledamot
Kommunförbundets svenska delegation/ledamot
Landskapsföreningen Folkhälsan i Åboland/styrelsemedlem
Folkhälsans förbund/styrelsemedlem
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 04.01.2023