Ville Auvinen

ville_auvinen_2021.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Kristdemokraterna i Finland
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot