Ville Valkonen

ville_valkonen_kv_2021.jpg

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
044 567 2201
Parti: 
Samlingspartiet
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot