Anslutningen i Österås

Anhängig
För att uppfylla målen för Masterplan som tagits fram inom spetsprojektet Åbo Vetenskapspark och för att skapa fungerande trafiklösningar i Österås industriområde möjliggörs byggandet av en anslutning vid Helsingforsgatan. Samtidigt granskas markanvändningen i de kvarter som bildas i planeringsområdet.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: November 2018
Inledning: Januari 2019
Utkast: Mars 2022
Förslag: Oktober 2022
Godkännande: Juni 2023
Ikraftträdande: Augusti 2023
Slut: Augusti 2023

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
13582-2018
Planbeteckning: 
22/2018
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Ilmarisenkatu 3
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi