Formansgatan

Anhängig
Planens mål är att undersöka fastigheternas framtida användning och planera kompletterande tilläggsbyggande som en del av Bangårdsgatans, under förnyelse varande byggda miljö.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: December 2020
Inledning: September 2021
Utkast:
Förslag: Maj 2022
Godkännande: September 2022
Ikraftträdande: December 2022
Slut: December 2022

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
2072-2019
Planbeteckning: 
3/2019
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Ajurinkatu 1
Godkänd av: 
Valtuusto
Designer
Kekkonen Karin
Konsult
FCG / Arja Sippola
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi