Östra Skansen

Anhängig
I Östra Skansen planeras ett mångsidigt och attraktivt område enligt principerna för hållbar utveckling för ca 2200 invånare samt nya verksamhetslokaler och en skol.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: Mars 2014
Inledning: Juni 2018
Utkast: Maj 2015
Förslag: December 2021
Godkännande: Mars 2022
Ikraftträdande: Maj 2022
Slut: Maj 2022

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
2310-2014
Planbeteckning: 
9/2014
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Itäkaarii, Kangastie, Rompolitie
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi