Daghemmet Pompula (Mullivägen 16)

Ansvarig: 
Roosa Myllyrinne

Telefon:

Daghemmet Pompula 040 870 5979

Öppettider

mån - fre 07:00 - 16:30
Postadress: 
Mullivägen 16
20300 Åbo
Gatuadress: 
Mullivägen 16
20300 Äbo

Besöksadress: 

Mullivägen 16
20300 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Privat daghem i Kastu, servicesedeltjänster

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Pompula

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska