Paco Diop

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Yrke: 
Varhaiskasvatuksen esiopettaja
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Kultur- och ungdomsnämnden, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ersättare: