Riitta Karjalainen

riitta_karjalainen.jpg

Stadsanställd

asumispalvelujen päällikkö
Mobiltelefon, arbete: 
044 907 4885
Basenhet: 
VälfärdssektornVanhus- ja vammaispalvelutVanhuskeskus 4 yht.toim.

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Centern i Finland
Byggnads- och tillståndsnämnd, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
VSSHP hallituksen varajäsen
Varsinais-Suomen sairaanhoitajat ry, puheenjohtaja
VSSHP kiinteistöjaoksen varajäsen
Suomen Sairaanhoitajaliitto, valtuutettu
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 27.05.2021