Saara Ilvessalo

saara_ilvessalo_2021.jpg

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
040 161 4541
Parti: 
Gröna förbundet
Yrke: 
OTM
Stadsfullmäktige, 4. Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
4. Vice ordförande
Stadsfullmäktige, 4. Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
4. Vice ordförande
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 19.05.2022