Sara Koiranen

sara_koiranen.jpg

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
040 195 5321
Parti: 
Vänsterförbundet
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Kultur- och ungdomsnämnden, Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Vice ordförande
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Työskentelen Kirjan talo - Bokens hus ry:ssä, joka on kaupungin tukema sopimuskumppani
Bindningar updaterad: 07.10.2021