Slottsudden

Utvärderingsprotokollet

Utvärderingsprotokollet (pdf, på finska och engelska)

Tävlingsprogram

Tävlingsprogram (pdf, på finska och engelska)

Tidsschema för tävlingen

Tilläggsinformation:

Åbo stad arrangerade 9.1.–28.5.2020 den för alla öppna internationella idétävlingen om området Slottsudden i samarbete med Finlands arkitektförbund SAFA och Finlands landskapsarkitektförbund MARK. Tävlingens resultat publicerades 29.10.2020.

Tävlingsområdet Slåttsudden ligger på ett unikt ställe omkring Åbo slott i en skärningspunkt mellan stadscentrumet, ån och havet. I östra ändan av tävlingsområdet närmast staden ligger nationella specialmuseet för sjöfart, Forum Marinum, och i väster sträcker sig tävlingsområdet till hamnområdets uddspets.

Med tävlingen söks genomförbara utvecklingsalternativ och en omfattande helhetsidé som en bas för områdets detaljplanering.

Till tävlingen lämnades in sammanlagt 127 förslag från Finland och utlandet.

Man kan bekanta sig med tävlingsområdet och dess platser med hjälp av Linnanniemi-kartan i Citynomadi-ruttjänsten: www.turku.fi/linnanniemi-alue. Man kan även ladda ner en mobilversion av kartan i den avgiftsfria appen Nomadi.