Förin – stadsfärjan Föri

Föri trafikerar

  • Sommartid kl. 6.15 - 23.00 (1.5 - Åbodagen)
  • Vintertid kl. 6.15 - 21.00

Föri transporterar människor avgiftsfritt över ån mellan Tjärhovsgatan (östra stranden) och Wechtersgränd (västra stranden.)

Tidtabell

Föri korsar ån på cirka två minuter. Den rör sig i regel året runt under följande klockslag:

  • Sommartid  kl. 6.15 - 23.00 (1.5 - Åbodagen)
  • Vintertid kl. 6.15 - 21.00

Sommartiden upphör på Åbodagen (den tredje söndagen i september). Föris årsdockning räcker vanligen cirka två veckor och börjar dagen efter Åbodagen. Under den tiden trafikerar en ersättande farkost.

Under stränga vintrar ersätts Föri av en isbro under förutsättning att isen alltigenom är minst 30 cm tjock. Under 2000-talet har isbron varit i användning 2003, 2010, 2011 och 2014.

Fakta om Föri

Färjans officiella namn är Föri - men på svenska brukar den kallas "Förin". Namnet kommer antingen från svenskans "färja" eller engelskans "ferry". I officiella papper användes tidigare namn som ”Wächtergrändens färja”, ”Aura ås färja” eller ”Åfärjan”. Dessa namn var aldrig målade på färjan men numera står det Föri på förarhytten.

Föri blev färdig 1903 och togs i trafik 1904. Föri är det äldsta fordonet i Finland som används i yrkestrafik varje dag. Föri kan ta högst 75 passagerare åt gången.

Föri har två dieselmotorer som används turvis. Maskineffekten är 75 hk. Föri hade från början en ångmaskin och försågs med dieselmotor 1953. Tillverkaren är Crichton-Vulcan, Åbo.

Anvisningar för passagerare

Älä lähre mihenkkäs ennenku föri on kii kaijas ja puami ylhäl.
Älä poistu föriltä ennen kuin se on kiinni laiturissa ja puomi on ylhäällä.
Förbjudet att stiga av färjan innan den lagt till och bommen är upplyft.

Finsk dialekttext är översatt av Åbosamfundet.