Aunela bollhall

Instruktioner till dem som använder idrottsplatsen:

Besök inte idrottsplatser då du är sjuk.
Kom ihåg 1–2 meters säkerhetsavstånd.
Följ begränsningarna för högsta antal personer.
Kom ihåg handhygien.
Hosta i ärmen.
Användning av ansiktsmask förutsätts vid vistelse i lokaler för inomhusmotion, förutom under idrottsprestationen.
Tack för att du hjälper att bekämpa sjukdomen.
Mer information: www.turku.fi/motion och www.turku.fi/sv/corona

Gymnastiksalen och gymmet endast mot bokning.

Telefon:

02 253 5707
Postadress: 
Studievägen 1
20210 Åbo
Gatuadress: 
Studievägen 1
20210 Åbo

Besöksadress: 

Studievägen 1
20210 Åbo
Faktureringsadress: 

Service

Toiminta on valvottua, ei ohjattua. Ihmemaat ovat tarkoitettu 1-12-vuotiaille. Lasten mukana pitää olla aikuinen.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Endast under bokade gymturer.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Idrotts- och bollhallar, över 400 m²

basket, volleyboll, innebandy, badminton, handboll, futsal

Storlek: 27,9 x 16,7 x 8 m; 465,9 m2
Trägolv, 1 ridåvägg.

Linjer: volleyboll, badminton x 4, basket, tennis
Utrustning: volleybollstolpar, -nät och domarstol, stora basketkorgar och sidokorgar x 4, badmintonstolpar och -nät x 4, handbollsmål, innebandymål (normala + mini), ribbstolar, rep, romerska ringar, scen, resultattavla & 24-sek. klocka.

Övrigt: omklädningsrum x 4, duschrum x 4, WC x 6
Ljusbrytare i salen, styrning av ridåvägg och korgar i redskapsförrådet, resultattavlans och 24-sek. klockans kontroller i övervakningsbåset.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
24€ / h
Övrig verksamhet
48 € / h