Daghemmet Satusuikkila

Ansvarig: 
Marsilia Delicostea

Telefon:

Susanna Hanhinen 0400 800 748
Satusuikkila 02 238 1373

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Konstanzagatan 4
20320 Åbo
Gatuadress: 
Konstanzagatan 4
20320 Åbo

Besöksadress: 

Konstanzagatan 4
20320 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti Suikkilassa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Satunummi Oy/ Satusuikkila

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska