Daisy Preschool Varissuo

Multilingual Preschool

Ansvarig: 
Päivi Vappula

Telefon:

Päivi Vappula 040 594 5660

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Koukkarinkatu 6
20610 Turku
Gatuadress: 
Koukkarinkatu 6
20610 Turku

Besöksadress: 

Koukkarinkatu 6
20610 Turku

Service

Daghemsverksamhet

Föreskolan, servicesedel

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Daycare Daisy

Ansvarsorganisation: 

Privat enhet för småbarnspedagogik
Servicespråk: 
Engelska

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00

Förskoleundervisning

Föreskolan, servicesedel

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Daycare Daisy

Ansvarsorganisation: 

Privat enhet för småbarnspedagogik
Servicespråk: 
Engelska

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00