Daycare Daisy Oy

Ansvarig: 
Jannika Einola

Telefon:

Jannika Einola 040 546 6616

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Ylioppilaskylä 25
20540 Åbo
Gatuadress: 
Ylioppilaskylä 25
20540 Åbo

Besöksadress: 

Ylioppilaskylä 25
20540 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti, palveluseteli

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Daycare Daisy Oy

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Engelska