Haarlan koulu

Telefon:

Minna Kirkkola 050 432 3666
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

I regel
mån - fre 08:00 - 15:00
Postadress: 
Meteorgatan 1
20900 Åbo
Gatuadress: 
Meteorgatan 1
20900 Åbo

Besöksadress: 

Meteorgatan 1
20900 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Toiminta on valvottua, ei ohjattua. Ihmemaat ovat tarkoitettu 1-12-vuotiaille. Lasten mukana pitää olla aikuinen.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Grundläggande utbildning

Elever i årskurs 1-6

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Idrotts- och bollhallar 290-399 m²

basket, volleyboll, badminton, innebandy

Från ingången till korridoren, omklädningsrum till vänster, salen till höger.

26,8 x 12,7 m; 340 m2
Plastgolv, 2 ridåväggar.

Linjer: volleyboll, badminton x 2, baskt, tennis, målområden fö rinnebandy, handboll/futsal.
Utrustning: volleybollstolpar och -nät, stora basketkorgar (justerbara), sidokorgar x 4 (fasta), badmintonnät, handbollsmål, innebandymål.

Övrigt: 2 x omklädningsrum, 2 x duschrum, 2 x WC.
Styrning av belysning, ridåvägg och korgar i salen.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
14 € / h
Övrig verksamhet
28 € / h

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsklubb för områdets 1.–2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt

i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602

vardagar 9.00–11.30 och 14.00-15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 907 2984
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

På skoldagar
mån - fre 11:00 - 17:00

Psykologen i de finska skolorna

Elever i årskurs 1-6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 050 432 3702

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Skolhälsovård

Elever i årskurs 1-6

mån, tis ja fre (ons)
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660052

Telefon:

Telefon 040 163 6739

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Skolkuratorn

Elever i årskurs 1-6

Skolkuratorn Kati Rajasaari
Tel. 050 4323 587

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska