Hepokullan koulu

Telefon:

Ari Normasto 044 907 2335
Kansliet 02 262 9120
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

i regel
mån - fre 08:00 - 15:00
Postadress: 
Varkkabergsgatan 42
20320 Åbo
Gatuadress: 
Varkkabergsgatan 42
20320 Åbo

Besöksadress: 

Varkkabergsgatan 42
20320 Åbo
No disabled access
Förhindrad

Service

Toiminta on valvottua, ei ohjattua. Ihmemaat ovat tarkoitettu 1-12-vuotiaille. Lasten mukana pitää olla aikuinen.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Grundläggande utbildning

Elever i årskurs 1-6

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Idrotts- och bollhallar, över 400 m²

basket, volleyboll, innebandy, badminton

Till salen genom omklädningsrummen.

Storlek: 29,1 x 14,3 x 7 m; 416,1 m2
Plastgolv, 1 ridåvägg.

Linjer: volleyboll, badminton x 2, basket
Utrustning: volleybollstolpar & -nät, stora basketkorgar (justerbara) & sidokorgar x 4 (justerbara), badmintonstolpar x 3 & -nät x 2, innebandymål (normala + små), små handbollsmål, ribbstolar, rep, romerska ringar.

Övrigt: omklädningsrum x 2, duschrum x 2, WC x 2.
Automatisk belysning.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
19 € / h
Övrig verksamhet
38 € / h

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsverksamhet för områdets 1.–2.- klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt

i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602

vardagar 9.00–11.30 och 14.00-15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Psykologen i de finska skolorna

Elever i årskurs 1-6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 050 432 3177

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Skolhälsovård

Elever i årskurs 1-6

onsdag, fredag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660235

Telefon:

Telefon 040 352 7536

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Skolkuratorn

Elever i årskurs 1–6

Skolkuratorn Tiina Laajalahti
Tel. 050 432 584

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska