Katedralskolan i Åbo

Ansvarig: 
Rektor Marianne Pärnänen

Telefon:

040 171 3889
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Postadress: 
Hansagatan 2
20100 Åbo
Gatuadress: 
Hansagatan 2
20100 Åbo
Besöksadress: 
Hansagatan 2
20100 Åbo

Service

Gymnasieutbildningen

elever (undervisning på svenska)
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Hälsovård för gymnasister

Katedralskolan i Åbon lukion opiskelijoille

tisdag 8.00-16.00

+35822662867

Telefon:

telefon 040 809 7303
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Maria Laine
+35850 4323702

Svenskspråkig gymnasieutbildning

elever (undervisning på svenska)
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska