Katedralskolan i Åbo

Ansvarig: 
Rektor Marianne Pärnänen

Telefon:

Rektor 040 171 3889
Skolsekreterare 040 809 82
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Postadress: 
Gamla Stortorget 2
20500 Åbo
Gatuadress: 
Gamla Stortorget 2
20500 Åbo
Besöksadress: 
Gamla Stortorget 2
20500 Åbo

Service

Gymnasieutbildningen

elever (undervisning på svenska)
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Serviceproducent: 
Åbo stads bildningssektor
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska

Hälsovård för gymnasister

För eleverna på Katedralskolan i Åbo

tisdag 8.00-16.00

+35822662867

Telefon:

telefon 040 809 7303
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads välfärdssektor

Koulupsykologen Maria Laine
Tel. +358 50 4323702

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat

Skolkuratorn

Till gymnasium elever

Skolkuratorn Anniina Pihlaja

Tel. 040 544 5316

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska

Svenskspråkig gymnasieutbildning

elever (undervisning på svenska)
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Serviceproducent: 
Åbo stads bildningssektor
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska