Kerttulin lukio

Kerttulin lukio är helt renoverad 2013. Elever på gymnasiets allmänna linje kan delta även på speciallinjernas kurser, om det finns plats.

På Kerttulin lukio studeras förutom kunskap också färdigheter, vilket medför att det i studerandets vardag betonas nyttjande av teknologi, internationalitet och kritiskt tänkande.

På Kerttulin lukio finns också en ICT-linje och en idrottslinje.

Ansvarig: 
Rektor Markus Kalmari

Telefon:

Kansliet 040 173 8915
Rektor 044 907 2349
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Kansliet
mån - fre 08:15 - 14:35
Postadress: 
Karinsgatan 3
20500 Åbo
Gatuadress: 
Karinsgatan 3
20500 Åbo

Besöksadress: 

Karinsgatan 3
20500 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade
Visually disabled access
Lättillgänglig för synskadade

Service

Kerttulin lukio är helt renoverad 2013. Elever på gymnasiets allmänna linje kan delta även på speciallinjernas kurser, om det finns plats.

På Kerttulin lukio studeras förutom kunskap också färdigheter, vilket medför att det i studerandets vardag betonas nyttjande av teknologi, internationalitet och kritiskt tänkande.  

På Kerttulin lukio finns också en ICT-linje och en idrottslinje. 

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Hälsovård för gymnasister

För elever på Kerttulin lukio

Skolhälsovårdare på skolan mån, ons (eftermiddag), tor, fre tel. 040 861 8049
Eleven kan vid behov komma till hälsovårdarens mottagning och även föräldrarna kan ta kontakt i ärenden gällande den egna ungas hälsa och välfärd.

Telefon:

Telefon 040 861 8049

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Skolkuratorn

Lukion opiskelijoille

Skolkuratorn Sanna Pohjola
Tel. 040 184 6218

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska