Moisio idrottshall

Instruktioner till dem som använder idrottsplatsen:

Besök inte idrottsplatser då du är sjuk.
Kom ihåg 1–2 meters säkerhetsavstånd.
Följ begränsningarna för högsta antal personer.
Kom ihåg handhygien.
Hosta i ärmen.
Användning av ansiktsmask förutsätts vid vistelse i lokaler för inomhusmotion, förutom under idrottsprestationen.
Tack för att du hjälper att bekämpa sjukdomen.
Mer information: www.turku.fi/motion och www.turku.fi/sv/corona

Telefon:

02 253 5707
Postadress: 
Moision skolväg 2
20400 Åbo
Gatuadress: 
Moision skolväg 2
20400 Åbo

Besöksadress: 

Moision skolväg 2
20400 Åbo
Faktureringsadress: 

Service

Toiminta on valvottua, ei ohjattua. Ihmemaat ovat tarkoitettu 1-12-vuotiaille. Lasten mukana pitää olla aikuinen.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Idrotts- och bollhallar, över 400 m²

basket, volleyboll, innebandy, badminton, handboll

28,3 x 15,4 x 7,0 m; 435,8 m2
Plastgolv, 1 ridåvägg.

Linjer: volleyboll, badminton x 2, basket, tennis, målområde för innebandy.

Utrustning: volleybollstolpar & -nät, stora basketkorgar (justerbara) & sidokorgar x 4, badmintonstolpar x 4 & -nät x 4, handbollsmål, innebandymål, ribbstolar, rep, romerska ringar.

Övrigt: omklädningsrum x 3, duschrum x 2, WC x 5
Styrpanel för belysning, ridåvägg och korgar i salen.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00