Norlandia luontopäiväkoti Ilo (Tavastilankatu 4)

Ansvarig: 
Jaana Sojasalo

Telefon:

Luontopäiväkoti Ilo 010 411 4545
Postadress: 
Tavastilankatu 4
20620 Turku
Gatuadress: 
Tavastilankatu 4
20610 Turku

Besöksadress: 

Tavastilankatu 4
20610 Turku

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti, palveluseteli

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Norlandia päiväkodit

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska