Pansion koulu

Telefon:

Antti Hyssälä 050 432 3599
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

i regel
mån - fre 08:00 - 15:00
Postadress: 
Pernovägen 29
20240 Åbo
Gatuadress: 
Pernovägen 29
20240 Åbo

Besöksadress: 

Pernovägen 29
20240 Åbo
No disabled access
Förhindrad

Service

Förberedande undervisning

Elever i årskurs 1-6

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

Grundläggande utbildning

Elever i årskurs 1-6

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Idrottssalar under 290 m2

basket, innebandy, badminton, trägolv

Storlek: 18,6 x 11,9 x 7,9 m; 221,3 m2
Trägolv, ingen ridåvägg.

Linjer: volleyboll, basket.
Utrustning: volleybollnät, stora basketkorgar, sidokorgar x 4 , badmintonstolpar och -nät, innebandymål, ribbstolar, rep, romerska ringar, scen.

Övrigt: omklädningsrum x 2, duschrum x 2, WC.
Automatisk belysning, justering av korgar: en fast, en med vev.

Telefon:

02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Iltapäivätoimintaa 1.–2.-luokkalaisille

Iltapäivätoiminta järjestetään Pansion koulussa osoitteessa Pernontie 29.

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä puh. 02-262 5604, arkisin 9.00–11.30 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Psykologen i de finska skolorna

Elever i årskurs 1-6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 040 614 8553

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolhälsovård

Elever i årskurs 1-6

tisdag, torsdag och fredag
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

Skolhälsovårdare
Essi Juslin
tel. 050 5947192

Telefon:

Telefon 040 358 7231

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Skolkuratorn

Elever i årskurs 1-6

Skolkuratorn Krista Hedback
Tel. 040 8094 075

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska