Petrelius simhall

Instruktioner till dem som använder idrottsplatsen
Besök inte idrottsplatser då du är sjuk. Kom ihåg 1–2 meters säkerhetsavstånd. Följ begränsningarna för högsta antal personer. Kom ihåg handhygien. Hosta i ärmen.
Användning av ansiktsmask förutsätts vid vistelse i lokaler för inomhusmotion, förutom under idrottsprestationen.
Tack för att du hjälper att bekämpa sjukdomen.
Mer information: turku.fi/motion och turku.fi/sv/corona

Telefon:

044 907 2702

Öppettider

Simhall är stängt 27.5.-20.8.2023
mån - fre 00:00 - 00:00

Speciella öppettider

Damernas simtur (ingång till gymmet endast direkt utifrån)
18.3.2023 - 20.5.2023
lör - lör 17:30 - 18:30
Herrarnas simtur (ingång till gymmet endast direkt utifrån)
19.3.2023 - 21.5.2023
sön - sön 17:00 - 18:30
Gym (bara med ett förladdad armband)
mån - sön 06:00 - 21:00

Avvikande öppettider

Sommarpaus
27.5.2023 - 20.8.2023
Stängd
Postadress: 
Råggatan 2
20720 Åbo
Gatuadress: 
Råggatan 2
20720 Åbo

Besöksadress: 

Råggatan 2
20720 Åbo
Faktureringsadress: 
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade
Rörelsehämmade rekommenderas att besöka simhallen i sällskap med assistent. Inga automatdörrar. I aulan finns en flyttbar ramp. Varken ramp eller hiss till bassängen. I motionssalen finns invalidtoalett, som är tillgänglig med en flyttbar ramp.

Service

Tillgång till gym och simhall med samma biljett. 

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

Öppettider

Inträde till gymmet bara med Motions-, Kimmoke- eller Senior-armband
mån - sön 06:00 - 21:00

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Vattenjumppa

Kaikille

Petreliuksen uimahallissa on erilaisia vesijumppia: sovellettua, kevyttä, reipasta sekä ohjattuja reippaita vesijuoksutunteja. Petreliuksen reippaisiin vesijumppiin on netti-ilmoittautuminen. Kevennettyihin jumppiin voi varata kausipaikan. Tiedustelut p. 044 907 2702.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus
Servicespråk: 
Finska

Pris

2,5 € + 5,5 €
2,5 € + 3,5 €
20 €
6 €/ krt tai 55 €/kausi
40 €
24 €