Pilke Päiväkodit Oy/ Veturi (Bastioninkatu 4)

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Marjukka Lindroos

Telefon:

Pilke Veturi 040 484 6517
Marjukka Lindroos 040 486 517
Postadress: 
Bastiongatan 4
20730 Turku
Gatuadress: 
Bastiongatan 4
20730 Turku

Besöksadress: 

Bastiongatan 4
20730 Turku

Service

Daghemsverksamhet

Privat daghem i Skanssi, servicesedel

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Pilke Päiväkodit Oy/ Veturi

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska