Puolalanmäen lukio

Vid Puolalanmäen lukio betonas mångsidig undervisning i språk, internationalitet, livlig musikverksamhet, matematisk-naturvetenskaplig och humanistisk allmänbildning samt omhändertagande av miljön och de närmaste.

Eleverna gör varje år studieresor och besök till europeiska samarbetsskolor.

Vid Puolalanmäen lukio finns också musiklinjen för Puolalanmäen lukio.

Ansvarig: 
Rektor Jouko Kauppinen

Telefon:

Skolsekreterare 040 569 2835
Rektor 050 432 3644
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Kansliet
mån - fre 08:00 - 15:00
Postadress: 
Auragatan 11
20100 Åbo
Gatuadress: 
Auragatan 11
20100 Åbo

Besöksadress: 

Auragatan 11
20100 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Hälsovård för gymnasister

För eleverna på Puolalanmäen lukio

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00

+35822661181

Telefon:

Telefon 044 907 3827

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Skolkuratorn

Lukion opiskelijoille

Skolkuratorn Sanna Pohjola
Tel. 040 1846 218

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska