Ryhmäperhepäivähoitokoti Metsänväki (Toivolankatu 19)

Telefon:

Metsänväki 045 201 1480

Öppettider

mån - fre 07:00 - 17:00
Postadress: 
Toivolagatan 19
20810 Åbo
Gatuadress: 
Toivolagatan 19
20810 Åbo

Besöksadress: 

Toivolagatan 19
20810 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Privat familjedagvård i Luolavuori, servicesedeltjänster

Privat familjedagvård. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Metsänväki

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska