Sirkkala daghem och förskola, Observatoriegatan 4

Om du har frågor gällande ansökan till dagvården, ta kontakt med:
Servicehandledning för småbarnsfostran
tel. 02 262 5610 vardagar 9.00–15.00
varhaiskasvatus@turku.fi

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Annette Hagelberg

Telefon:

Dagvårdsenheten i Sirkkala 02 262 5876
Annette Hagelberg 050 396 7153
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - sön 06:30 - 18:00

Speciella öppettider

Kvälls- och skiftesvård
mån - sön 18:00 - 22:00
Postadress: 
Observatoriegatan 4
20700 Åbo
Gatuadress: 
Observatoriegatan 4
20700 Åbo

Besöksadress: 

Observatoriegatan 4
20700 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Svenskspråkiga heltidsplatser för 0 - 6 -åringar. Kvällsvård till kl. 22.00. Svenskspråkig familjedagvårdsledning.

Municipal day care. Swedish. Ruotsinkielistä perhepäivähoidon ohjausta. Iltahoito 22.00 asti

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Förskoleundervisning (svenskspråkig)

Förskoleundervisning för barn under skolåldern på Hemgatan 1

Svenskspråkig förskoleundervisning för barn under skolåldern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska

Kommunal familjedagvård

Svenskspråkig familjedagvård

Svenskspråkig familjedagvård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Privat person

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska

Pris

Kvälls- och skiftesvård

Svenskspråkiga heltidsplatser för 0 - 6 -åringar. Kvällsvård till kl. 22.00. Svenskspråkig familjedagvårdsledning.

Municipal day care. Swedish. Ruotsinkielistä perhepäivähoidon ohjausta. Iltahoito 22.00 asti

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Svenskspråkig dagvård

Heltidsplatser för 0 - 6 -åringar.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska