S:t Olofsskolan

Ansvarig: 
Christer Karlsson

Telefon:

Rektor 050 432 3662
Kansli 040 636 1709
Åbo stads telefonväxel 02 330 000
Postadress: 
Sirkkalagatan 39
20700 Åbo
Gatuadress: 
Sirkkalagatan 39
20700 Åbo

Besöksadress: 

Sirkkalagatan 39
20700 Åbo

Service

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Grundläggande utbildning

Elever i årskurs 7-9 (på svenska)

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Idrotts- och bollhallar 290-399 m²

basket, innebandy, handboll, futsal

Till omklädningsrummen från ingången till vänster, omklädningsrum efter dörren. TIll salen efter omklädningsrummen, trapporna upp.

26,3 x 14,6 x 5,3; 384 m2
Trägolv, 1 ridåvägg.

Linjer: volleyboll, basket, målområden för innebandy.

Utrustning: volleybollstolpar och -nät, stora basketkorgar, 4 x sidokorgar, handbollsmål, innebandymål (normala och små), ribbstolar, rep, romerska ringar, scen.

Övrigt: omklädningsrum x 2, duschrum x 2, WC x 2.
Automatisk belysning, styrpanel på scenen, styrning av ridåvägg på scenen, fasta korgar.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Idrottscentralen

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
14 € / h
Övrig verksamhet
28 € / h

Idrottsklass

Elever i årskurs 7-9

Ansökan till idrottsklassen skall göras i Wilma eller på en skild blankett.

Eleverna antas till idrottsklassen på basis av grentest och läsårsbetygets medeltal från åk 6.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Psykologen i de finska skolorna

Elever i årskurs 7-9

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand, tex per telefon 040 357 7823.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolhälsovård

Elever i årskurs 7-9

mondag, onsdag, torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822662849

Telefon:

Telefon 040 809 7303

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Skolkuratorn

Elever i årskurs 7-9

Skolkuratorn Frida Wecksten
Tel. 040 3576 811

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska