Turun klassillinen lukio

Språkutbudet är mycket brett vid Turun klassillinen lukio. Förutom de klassiska språken kan man på gymnasiet studera franska, tyska, spanska, ryska, latin och gammal grekiska som korta språk.

Den internationella aspekten syns i skolan via mångahanda händelser och studieresor. Vid Turun klassillinen lukio betonas också studiet av europeisk kultur och teknik med tanke på framtida internationella arbetsplatser.

Framställningslinjen vid Turun klassinen lukio ger mångsidiga utvecklingsmöjligheter för den studerandes egna kommunikations- och framställningsfärdigheter.

Ansvarig: 
Rektor Kai Heino

Telefon:

Rektor 050 432 3612
Kansliet 040 537 6794
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Kansliet
mån - fre 08:00 - 13:00
Postadress: 
Eskilsgatan 4
20100 Åbo
Gatuadress: 
Eskilsgatan 4
20100 Åbo

Besöksadress: 

Eskilsgatan 4
20100 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade
Hissens storlek begränsar möjligheten att använda elrullstol.
Visually disabled access
Lättillgänglig för synskadade

Service

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Hälsovård för gymnasister

För eleverna på Turun klassillinen lukio

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00

+35822661183

Telefon:

Telefon 040 194 2991

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Skolkuratorn

Lukion opiskelijoille

Skolkuratorn Outi Tauriala-Tolonen
Tel. 040 357 9565

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska