Turun Steiner-koulu

Åbo Steiner-skolans läroplan grundas på steinerpedagogikens värden och människouppfattning. Skolan har rätt att utfärda betyg och eleven kan utexamineras som student i nationella studentskrivningar.

Ansvarig: 
Rektor: Marja Kaislavirta klass 0-9 / Teemu Mustonen gymnasiet

Telefon:

02 273 4777
Postadress: 
Mästaregatan 2
20810 Åbo
Gatuadress: 
Mästaregatan 2
20810 Åbo

Besöksadress: 

Mästaregatan 2
20810 Åbo
Faktureringsadress: 

Mästaregatan 2, 20810 Åbo

Service

Grundläggande utbildning

Privatskola för elever i årskurs 1-9.

I Steiner-skolan lär man sig samma saker som i den grundläggande utbildningen men på annat sätt och delvis i annan ordning. Läroplanen i Steiner-skolan grundar sig på steinerpedagogiska värden och människouppfattning.

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Steiner-skolan i Åbo

Ansvarsorganisation: 

Steiner-skolan i Åbo
Servicespråk: 
Finska

Åbo Steiner-skolans läroplan grundas på steinerpedagogikens värden och människouppfattning. Skolan har rätt att utfärda betyg och eleven kan utexamineras som student i nationella studentskrivningar.

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Turun Steiner-koulu

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Skolelevers eftermiddagsklubb för Steinerskolans elever

Iltapäiväkerho on tarkoitettu ensisijaisesti koulutietänsä aloittaville pienille 1. – 2. luokkalaisille. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme tarjoamaan iltapäiväkerhoa myös 3. luokkalaisille. Kerho toimii koulun tiloissa klo 11 – 17.

Telefon:

044 357 4126

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Steinerskolan i Åbo

Ansvarsorganisation: 

Steinerskolan i Åbo

Psykologille kannattaa varata aika etukäteen puhelimitse p. 040 626 1275

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Turun Steiner-koulu

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Tiina Laaksonen
Puh. 050 4323 583

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Turun Steiner-koulu

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska