Vasaramäen koulu, Lindvägens enhet

Ansvarig: 
Aino Holmén

Telefon:

Miina Orell, vicerektor 040 528 5215
Sari Grönroos, rektor 050 432 3636
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

I regel
mån - fre 08:00 - 15:00
Postadress: 
Lindvägen 7
20720 Åbo
Gatuadress: 
Lindvägen 7
20720 Åbo

Besöksadress: 

Lindvägen 7
20720 Åbo
No disabled access
Förhindrad

Service

Grundläggande utbildning

Elever i årskurs 1-6

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning

Idrottsklass

Elever i årskurs 3-6

Ansökan till idrottsklassen skall göras i Wilma eller på en skild blankett.

Eleverna antas till idrottsklassen på basis av grentest och läsårsbetygets medeltal från åk 6.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Idrottssalar under 290 m2

basket, innebandy

Från ingången trapporna ner till omklädningsrummen. Till salen rakt från ingången.

Storlek: 19,2 x 11,8 x 5,2 m; 226,6 m2
Trägolv, ingen ridåvägg.

Linjer: basketplanens sidolinjer + frikastlinjer.
Utrustning: stora basketkorgar, innebandymål, ribbstolar, rep, romerska ringar, scen.

Övrigt: 2 x omklädningsrum, 2 x duschrum, 2 x WC.
Automatisk belysning, korgarna justeras med vev.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Övriga idrottsturer
10 € / h
Övrig verksamhet
22 € / h

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsklubb för områdets 1.-2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

050 834 0958
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Lounais-Suomen Martat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Psykologen i de finska skolorna

Elever i årskurs 1–6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 040 135 3706

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolhälsovård

Elever i årskurs 1-6

tisdag 8.00-16.00, onsdag 8.00-16.00 och fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661726

Telefon:

Telefon 040 861 7854

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointipalvelu

Skolkuratorn

Elever i årskurs 1-6

Skolkuratorn Essi Aaltonen
Tel. 044 9074 668

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska