Verkanappulat Knatteskär

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Katja Lindström-Leppähaara

Telefon:

050 407 0353

Öppettider

mån - fre 07:00 - 17:00
Postadress: 
Stapelgatan 9
20810 Åbo
Gatuadress: 
Stapelgatan 9
20810 Åbo

Besöksadress: 

Stapelgatan 9
20810 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen ruotsinkielinen päiväkoti Martissa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Verkanappulat Knatteskär

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Verkanappulat Knatteskär

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska