Verkanappulat Nappulapuisto

Ansvarig: 
Katja Lindström-Leppähaara

Telefon:

Laura Hakala 040 822 5391
Postadress: 
Gatuadress: 
Ruusupuistonkuja 3
20100 Turku

Besöksadress: 

Ruusupuistonkuja 3
20100 Turku

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti läntisessä keskustassa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Verkanappulat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska
Engelska