Wäinö Aaltosen koulu

Telefon:

Tiina Paappa 040 482 7240
Åbo stads telefonväxel 02 330 000
Postadress: 
20900 Åbo
Gatuadress: 
Wäinö Aaltonens skolväg 3

Besöksadress: 

Wäinö Aaltonens skolväg
20900 Åbo

Service

Grundläggande utbildning

Elever i årskurs 1-6

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Idrotts- och bollhallar, över 400 m²

basket, volleyboll, innebandy, badminton, handboll, futsal

Från ingången rakt genom korridoren till omklädningsrummen, från onklädningsrummen till salen.

Storlek: 31,6 x 16,8 x 7,2 m; 530,9 m2
Plastgolv, 1 ridåvägg.

Linjer: Volleyboll, badminton, basket, tennis
Utrustning: volleybollstolpar x 2 & -nät, stora basketkorgar & sidokorgar x 4, badmintonstolpar x 3 & -nät x 3, handbollsmål, innebandymål & -rink, resultattavla, ribbstolar, rep, romerska ringar, scen, läktare (280 sittplatser), klättervägg.

Övrigt: omklädningsrum x 4, duschrum x 2, WC x 4 + 1 tillgänglig WC
Styrning av belysning och ridåvägg i salen, av korgarna vid kortväggarna, resultattavlans kontroll i ett låst skåp på scenen.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
19 € / h
Övrig verksamhet
38 € / h

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsklubb för områdets 1.-2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602 vardagar 9.00–11.30 och 14.00–15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 725 9871
040 341 7158
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelheten för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 11:00 - 17:00

Psykologen i de finska skolorna

Elever i årskurs 1-6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 050 432 3702

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolhälsovård

Elever i årskurs 1-6

måndag, tisdag, torsdag 8.00-16.00 fredag 8.00-14.15
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661291

Telefon:

Telefon 040 179 6474

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Skolkuratorn

Elever i årskurs 1–6

Skolkuratorn Kati Rajasaari
Tel. 050 4323 587

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska