Laura Vahtera

Stadsanställd

suunnittelija
Mobiltelefon, arbete: 
040 685 6882
Basenhet: 
BildningssektornYhteiset palvelut, KAOPAPalvelukokonaisuuden johto