Tuomas Heikkinen

Stadsanställd

kansliapäällikkö
Telefon: 
050 559 0173
Basenhet: 
KoncernförvaltningJohdon tukiKonsernihallinto, johto
Ställföreträdare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Turun kaupungin Työterveyshuolto Oy, hallituksen jäsen
Turku International Ltd Oy, hallituksen puheenjohtaja
Turun teknologia- ja tiedepuisto Oy, hallituksen jäsen
Turun Seudun Työterveystalo Oy, hallituksen puheenjohtaja
Turun Teknologiakiinteistöt Oy, hallituksen jäsen
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Turku 2029 säätiö, asiamies
Turku Science Parku Oy, hallituksen sihteeri
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 09.12.2021