Faktureringsadresser och instruktioner

Faktureringsinstruktioner för Varha

Åbo stads servicehelhet för välfärd och Egentliga Finlands regionala räddningsverk (Alpe) blir en del av Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) från och med den 1 januari 2023. 

Samtidigt ändras också faktureringsadresserna och instruktionerna.

Genom att klicka på titeln får du mer detaljerade instruktioner.

I enlighet med stadsstyrelsens beslut (15.12.2009 § 669) mottar Åbo stad endast e-fakturor. I stadens anbudsförfrågningar förutsätts att leverantören har kapacitet att fakturera elektroniskt. Om leverantören inte har en möjlighet att sända en e-faktura från faktureringsprogrammet kan leverantören använda den avgiftsfria leverantörportalen.

Åbo stad accepterar inte fakturor som innehåller personuppgifter. Personuppgifter som hänför sig till fakturan ska lämnas i en separat bilaga, som ska skickas till abonnentens e-postadress eller leveransadress. Personuppgifter är de personuppgifter som avses i dataskyddslagen, till exempel namn och födelsedatum.

Fakturans bilagor, meddelanden, förfrågningar, reklam och varor samt betalningspåminnelser, som ska skickas separat enligt dataskyddslagen, skickas till abonnentens e-postadress eller leveransadress.

Fakturan ska innehålla de obligatoriska uppgifterna som finns uppräknade på Skatteförvaltningens webbplats. Åbo stads nätfakturering förutsätter förmedling av momsnumret som en del av fakturans basinformation.

Fakturanumret på den ursprungliga debetfakturan ska anges på kreditnotan.

Åbo stads momsnummer är FI02048198.

Stadens betalningsvillkor är 30 dagar netto, ifall inte något annat har beslutats i anknytning till avtalet, vid godkännandet av erbjudandet eller i lagstiftningen.

E-fakturering

Med de nya faktureringsadresserna är det mycket viktigt att alla parter som gör betalningstransaktioner med Åbo stad uppdaterar Åbos nya faktureringsadresser i sitt kundregister.

Faktureringsuppgifter

Organisation som faktureras
Verksamhetsplats
Mottagarorganisationens e-faktureringsadress (OVT)
E-fakturaoperatör: CGI
Förmedlarkod 003703575029

Fakturamottagares namnNätfaktureringsadress
Åbo stad
(inte Åbo stads AB:n)
00370204819800100
Åbo Välfärdstjänsterna, Familje- och socialtjänster
(betalningsförbindelser, dataskyddade fakturor)
00370204819800319 (tas ur bruk 30.12.2022)
Egentliga Finlands regionala räddningsverk00370204819800120 (tas ur bruk 30.12.2022)

Fyll i fakturan enligt beställarens begäran med

Rekommandationen är att e-fakturan endast gäller en inköpsbeställning. Om du behöver fakturera flera inköpsbeställningar på samma faktura, se XML-instruktionerna. 

En faktura som består av flera inköpsbeställningar (= samlingsfaktura) är inte tillåten. Om kosthållets materialfakturor har mer än en rad för inköpsbeställningar så förs den första fakturaradens inköpsbeställningsnummer till fakturahuvudet.

Ytterligare upplysningar: servicedesk.hankinnat@turku.fi

Fakturans tekniska förutsättningar

Faktureraren bör kontrollera de mer detaljerade uppgifterna som krävs för sändningen av fakturan från bilagorna nedan. Åbo stad accepterar endast e-fakturor i TEAPPSXML 2.7.2-format. Ifall ni använder Finvoice (1.0, 2.0, 2.01 eller 3.0), VismaXML, LiinosXML, WoodX, PebbolBIS (2.0 eller 3.0) eller andra motsvarande format ska ni vända er till systemleverantören av er fakturering för att fastställa hur datainnehållet som krävs av Åbo stad fås på rätt ställe i fakturameddelandet. 

Ifall fakturan innehåller otillräcklig eller felaktig information returneras fakturan till sändaren.

Leverantörportal

Leverantörportalen är en tjänst där inhemska och utländska fakturorna görs och sänds elektriskt om fakturans sändare inte har ett faktureringssystem i bruk. Åbo stad har ingått ett avtal om en avgiftsfri leverantörportal. Den avgiftsfria tjänsten finns på finska, svenska och engelska.

Om du vill registrera dig till leverantörportalen, fyll i blanketten på Sarastia AB:s webbsida.

Man loggar in till leverantörportalen på Laskuhotelli-webbplatsen Vi rekommenderar att bekanta dig med leverantörsportalens bruksanvisningar första gången du loggar in första gången.

Fakturering av byggtjänster (omvänd momsskyldighet)

Enligt 8 c § i mervärdesskattelagen är Åbo stad (FO-nummer 0204819–8) en näringsidkare som annat än tillfälligt säljer byggtjänster. Omvänd momsskyldighet tillämpas på alla byggtjänster som fastställts i lagen och köps av staden.

Anskaffning och fakturering av vara eller tjänst från utlandet

I beställningsskedet ska man alltid ge den säljande parten stadens momsnummer, FI02048198. Genom att meddela momsnumret syftar man till att underlätta att fakturans innehåll är korrekt vid momsbehandlingen. Då det gäller anskaffningar som staden gör, ska som köpare alltid anges Åbo stad och därtill ännu den enhet som gör anskaffningen (t.ex. Åbo stad, Fritidssektorn, ungdomstjänster).

TILLÄGGSUPPGIFTER

Inköpsfaktureringen av Åbo stads tjänster sköts i huvudsak av Sarastia. Sarastias kundservice betjänar vardagar kl. 8.00–16.00, tfn 020 639 9400. För samtal debiteras en normal mobilsamtals- och lokalnätsavgift (msa/lna).

Sarastias online tjänster

Nyckelord: