Faktureringsadresser och instruktioner

Åbo stads faktureringsadresser förändradess 17.5.2021

Bekanta dig med de nya faktureringsanvisningarna (på finska). Filen är i PDF-format.

Från och med 17.5.2021 förmedlas inte e-fakturor som sänts med gamla e-faktureringsadresser till mottagaren och sändaren får en automatisk felanmälan. Pappersfakturor som sänts till gamla faktureringsadresser kommer inte heller fram.

Hantering av inköpsfakturor

Under implementeringsfasen av det nya affärssystemet betalar Åbo stad sina räkningar i förfallodatumordning.

Efter implementeringsfasen kommer Åbo stad att återgå till systemet där räkningarna betalas omedelbart under coronaepidemin.

I enlighet med stadsstyrelsens beslut (15.12.2009 § 669) mottar Åbo stad endast e-fakturor. I stadens anbudsförfrågningar förutsätts att leverantören har kapacitet att fakturera elektroniskt. Om leverantören inte har en möjlighet att sända en e-faktura från faktureringsprogrammet kan leverantören använda den avgiftsfria leverantörportalen.

Obs! Åbo stads faktureringsadresser förändrades från och med 17.5.2021.

Åbo stad tar inte emot fakturor som sänts som bilagor till e-post då de inte är e-fakturor. Dataskyddade bilagor till fakturan, meddelanden, förfrågningar, reklamer och varor som skickas separat bör skickas till post- eller leveransadressen.

Fakturan ska innehålla de obligatoriska uppgifterna på fakturan som finns uppräknade på Skatteförvaltningens webbplats.

Åbo stads faktureringsuppgifter från och med 17.5

Åbo stad tar i bruk ett nytt verksamhetshandledningssystem 1.6.2021. I och med ibruktagandet kommer det i Åbo stads faktureringsadresser och i formkrav förändringar som träder i kraft redan tidigare, från och med 17.5.2021.

Faktureringsuppgifter
Mottagarens namn
Mottagarorganisationens e-faktureringsadress
E-fakturaoperatör: CGI
Förmedlarkod 003703575029

Organisation som fakturerasNätfaktureringsadress från och med 17.5.2021
Åbo stad
(inte Åbo stads AB:n)
00370204819800100
Åbo Välfärdstjänsterna, Familje- och socialtjänster
(betalningsförbindelser, dataskyddade fakturor)
00370204819800319
Åbo personalhälsovård00370204819800160
Egentliga Finlands regionala räddningsverk00370204819800120

Kontrollera mer detaljerade uppgifterna om att sända fakturan i bilagan nedan. Beställaren ska svara för att leverantören har aktuella faktureringsadresser.

E-Faktureringsadresserna förändras inte i aktiebolagen som Åbo stad äger.

Ytterligare upplysningar: hankinnat@turku.fi

Leverantörportal

Leverantörportalen är en tjänst där fakturorna görs och sänds elektriskt om fakturans sändare inte har ett faktureringssystem i bruk. Åbo stad har ingått ett avtal om en avgiftsfri leverantörportal. Om du vill registrera dig till leverantörportalen, fyll i blanketten på Sarastia AB:s webbsida.

Man loggar in till leverantörportalen på Laskuhotelli-webbplatsen Vi rekommenderar att bekanta dig med leverantörsportalens bruksanvisningar första gången du loggar in första gången.

Fakturering av byggtjänster (omvänd momsskyldighet)

Enligt 8 c § i mervärdesskattelagen är Åbo stad (FO-nummer 0204819–8) en näringsidkare som annat än tillfälligt säljer byggtjänster.  Omvänd momsskyldighet tillämpas på alla byggtjänster som fastställts i lagen och köps av staden.

Fakturan ska innehålla alla allmänna uppgifterna på fakturan och Skatteförvaltningen informerar mer detaljerat om praxisen på sin webbplats.

Anskaffning och fakturering av vara eller tjänst från utlandet

I beställningsskedet ska man alltid ge den säljande parten stadens momsnummer, FI02048198. Genom att meddela momsnumret syftar man till att underlätta att fakturans innehåll är korrekt vid momsbehandlingen. Då det gäller anskaffningar som staden gör, ska som köpare alltid anges Åbo stad och därtill ännu den enhet som gör anskaffningen (t.ex. Åbo stad, Fritidssektorn, ungdomstjänster).

I en faktura från utlandet bör följande uppgifter finnas:

  • säljarens och köparens momsnummer samt officiella namn.
    Köpare: Åbo stad + närmare information om den enhet som gjort anskaffningen. Åbo stads momsnummer är FI02048198.
  • BIC/Swift-kod, BIC och Swift-koderna är 8 eller 11 tecken (5:e och 6:e tecknet är landskoder)
  • IBAN-nummer (bankkonto, som innehåller landskoden)
  • i affärer med utlandet har föreskrifter som gäller moms beaktats
  • antalet varor (inkluderat nettovikt) och varans slag/tjänsternas omfattning, slag
  • varans levereringsdag/dag då tjänsten presterats (ifall inte samma datum som fakturan)
  • vid köp av varor inom EU används en CN-kod (Intrastat-kod), ifall möjligt

TILLÄGGSUPPGIFTER

Inköps- och försäljningsfaktureringen av Åbo stads tjänster sköts i huvudsak av Sarastia. Sarastias kundservice betjänar vardagar kl. 8.00–16.00, tfn 020 639 9400. För samtal debiteras en normal mobilsamtals- och lokalnätsavgift (msa/lna).

Sarastias online tjänster

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

Nyckelord: