Faktureringsadresser och instruktioner

I enlighet med stadsstyrelsens beslut (15.12.2009 § 669) mottar Åbo stad endast e-fakturor. I stadens anbudsförfrågningar förutsätts att leverantören har kapacitet att fakturera elektroniskt. Om leverantören inte har en möjlighet att sända en e-faktura från faktureringsprogrammet kan leverantören använda den avgiftsfria leverantörportalen.

Åbo stad tar inte emot fakturor som sänts som bilagor till e-post då de inte är e-fakturor. Dataskyddade bilagor till fakturan, meddelanden, förfrågningar, reklamer och varor som skickas separat bör skickas till beställarens post- eller leveransadress.

Fakturan ska innehålla de obligatoriska uppgifterna som finns uppräknade på Skatteförvaltningens webbplats. Åbo stads nätfakturering förutsätter förmedling av momsnumret som en del av fakturans basinformation. Åbo stads momsnummer är FI02048198.

Från och med 17.5.2021 förmedlas inte e-fakturor som sänts med gamla e-faktureringsadresser till mottagaren och sändaren får en automatisk felanmälan. Pappersfakturor som sänts till gamla faktureringsadresser kommer inte heller fram.

E-fakturor som är anvisade till Åbo stad betalas omedelbart under coronaepidemin.

E-fakturering

Med de nya faktureringsadresserna är det mycket viktigt att alla parter som gör betalningstransaktioner med Åbo stad uppdaterar Åbos nya faktureringsadresser i sitt kundregister.

Faktureringsuppgifter

Organisation som faktureras
Verksamhetsplats
Mottagarorganisationens e-faktureringsadress
E-fakturaoperatör: CGI
Förmedlarkod 003703575029

Fakturamottagares namnNätfaktureringsadress från och med 17.5.2021
Åbo stad
(inte Åbo stads AB:n)
00370204819800100
Åbo Välfärdstjänsterna, Familje- och socialtjänster
(betalningsförbindelser, dataskyddade fakturor)
00370204819800319
Åbo personalhälsovård00370204819800160
Egentliga Finlands regionala räddningsverk00370204819800120

Fyll i fakturan enligt beställarens begäran med

 • inköpsbeställningsnummer i fakturans huvud- eller radinformation eller
 • e-postadress till fakturamottagarens sakgranskare (förnamn.efternamn@turku.fi) som referens

Rekommandationen är att e-fakturan endast gäller en inköpsbeställning. Om du behöver fakturera flera inköpsbeställningar på samma faktura, se XML-instruktionerna. 

En faktura som består av flera inköpsbeställningar (= samlingsfaktura) är inte tillåten. Om kosthållets materialfakturor har mer än en rad för inköpsbeställningar så förs den första fakturaradens inköpsbeställningsnummer till fakturahuvudet.

Fakturans tekniska förutsättningar

Faktureraren bör kontrollera de mer detaljerade uppgifterna som krävs för sändningen av fakturan från bilagorna nedan. Åbo stad accepterar endast e-fakturor i TEAPPSXML 2.7.2-format. Ifall ni använder Finvoice (1.0, 2.0, 2.01 eller 3.0), VismaXML, LiinosXML, WoodX, PebbolBIS (2.0 eller 3.0) eller andra motsvarande format ska ni vända er till systemleverantören av er fakturering för att fastställa hur datainnehållet som krävs av Åbo stad fås på rätt ställe i fakturameddelandet. 

Ifall fakturan innehåller otillräcklig eller felaktig information returneras fakturan till sändaren. 

Ändringarna från och med 17.5.2021

E-faktureringsadresserna har inte förändrats i aktiebolagen som Åbo stad äger.

Ytterligare upplysningar: hankinnat@turku.fi

Leverantörportal

Leverantörportalen är en tjänst där fakturorna görs och sänds elektriskt om fakturans sändare inte har ett faktureringssystem i bruk. Åbo stad har ingått ett avtal om en avgiftsfri leverantörportal. Om du vill registrera dig till leverantörportalen, fyll i blanketten på Sarastia AB:s webbsida.

Man loggar in till leverantörportalen på Laskuhotelli-webbplatsen Vi rekommenderar att bekanta dig med leverantörsportalens bruksanvisningar första gången du loggar in första gången.

Fakturering av byggtjänster (omvänd momsskyldighet)

Enligt 8 c § i mervärdesskattelagen är Åbo stad (FO-nummer 0204819–8) en näringsidkare som annat än tillfälligt säljer byggtjänster.  Omvänd momsskyldighet tillämpas på alla byggtjänster som fastställts i lagen och köps av staden.

Fakturan ska innehålla alla allmänna uppgifterna på fakturan och Skatteförvaltningen informerar mer detaljerat om praxisen på sin webbplats.

Anskaffning och fakturering av vara eller tjänst från utlandet

I beställningsskedet ska man alltid ge den säljande parten stadens momsnummer, FI02048198. Genom att meddela momsnumret syftar man till att underlätta att fakturans innehåll är korrekt vid momsbehandlingen. Då det gäller anskaffningar som staden gör, ska som köpare alltid anges Åbo stad och därtill ännu den enhet som gör anskaffningen (t.ex. Åbo stad, Fritidssektorn, ungdomstjänster).

I en faktura från utlandet bör följande uppgifter finnas:

 • säljarens och köparens momsnummer samt officiella namn.
  Köpare: Åbo stad + närmare information om den enhet som gjort anskaffningen. Åbo stads momsnummer FI02048198.
 • inköpsbeställningsnummer som beställaren har angett för fakturans huvud- och radinformation eller e-postadressen till fakturamottagarens sakgranskare (förnamn.efternamn@turku.fi) som referens.
 • BIC/Swift-kod, BIC och Swift-koderna är 8 eller 11 tecken (5:e och 6:e tecknet är landskoder)
 • IBAN-nummer (bankkonto, som innehåller landskoden)
 • i affärer med utlandet har föreskrifter som gäller moms beaktats
 • antalet varor (inkluderat nettovikt) och varans slag/tjänsternas omfattning, slag
 • varans levereringsdag/dag då tjänsten presterats (ifall inte samma datum som fakturan)
 • vid köp av varor inom EU används en CN-kod (Intrastat-kod), ifall möjligt

TILLÄGGSUPPGIFTER

Inköpsfaktureringen av Åbo stads tjänster sköts i huvudsak av Sarastia. Sarastias kundservice betjänar vardagar kl. 8.00–16.00, tfn 020 639 9400. För samtal debiteras en normal mobilsamtals- och lokalnätsavgift (msa/lna).

Sarastias online tjänster

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

Nyckelord: