Uppsökande ungdomsarbete

Komppi uppsökande ungdomsarbete / Åbo Stad

Kontakta de uppsökande ungdomsarbetarna:

per e-post: etsivat@turku.fi 
per telefon:

  • Sami Renberg, tfn. 044 9072 366 (betjänar även på svenska)
  • Laura Hosseini, tfn. 044 907 2363 (på finska)
  • Erik Youmans, tfn. 044 907 2965 
  • Catherine Klingstedt (betjänar även på svenska), tfn. 040 665 5174 

på sociala medier:

Uppsökande ungdomsarbete Valo etsivät / Valo-Valmennusyhdistys

 

15–29-årig ung eller ung vuxen, med uppsökande ungdomsarbetare kan du diskutera sådant du funderar på, till exempel över en kopp kaffe. Vår verksamhet är helt frivillig och konfidentiell. Kontakta oss om:

  • dina framtidsplaner är otydliga eller om du letar efter en arbets- eller studieplats
  • det känns svårt att fylla i officiella blanketter
  • du är ensam, saknar något att göra, vill prata eller behöver stöd i en svår livssituation.
  • det finns saker i ditt liv som du vill ändra på eller få hjälp med.