Uppsökande ungdomsarbete

Komppi uppsökande ungdomsarbete / Åbo Stad

Kontakta de uppsökande ungdomsarbetarna:

per e-post: etsivat@turku.fi 
per telefon:

  • Sami Renberg, tfn. 044 9072 366 
  • Iina Kela, tfn. 044 907 2965
  • Laura Hosseini, tfn. 044 907 2363 (på finska)
  • Jael Silander, tfn. 040 1472 650 (på finska)
  • Aku Eerola, tfn. 040 665 5174 (på finska)
  • Sanna Airaksinen, tfn. 040 665 4480 (på finska)

på sociala medier:

Uppsökande ungdomsarbete Valo etsivät / Valo-Valmennusyhdistys

A-Klinikstiftelsen / Ungdomstjänster Åbo

5–29-årig ung eller ung vuxen, med uppsökande ungdomsarbetare kan du diskutera sådant du funderar på, till exempel över en kopp kaffe. Vår verksamhet är helt frivillig och konfidentiell. Kontakta oss om:

  • dina framtidsplaner är otydliga eller om du letar efter en arbets- eller studieplats
  • det känns svårt att fylla i officiella blanketter
  • du är ensam, saknar något att göra, vill prata eller behöver stöd i en svår livssituation.
  • det finns saker i ditt liv som du vill ändra på eller få hjälp med.