Funikularen

Funikularen är den första bergbanan i Finland som är byggd i en stad. Funikularen är ett hinderslöst samfärdsmedel varmed man kan åka upp till Kakolabacken, dit det inte är möjligt att åka kollektivt på något annat sätt. Funikularen trafikerar sträckan mellan Slottsgatan och Granitborgsgatan på adressen Slottsgatan 55b. Funikularen tas i bruk fredagen den 24 maj 2019.

Banans längd är 130 meter och höjdskillnaden mellan den nedre och den övre stationen är 30 meter. Restiden är ungefär en minut i ena riktningen.

Det är avgiftsfritt att åka med Funikularen och den kommer att vara öppen på vardagarna mellan 04.30–01.00 och under veckoslut mellan 05.00–24.00. Bergbanan har en nedre station och en övre station, och vid båda stationerna kan man stiga på och av den.

Funikularen kompletterar serien av samfärdsmedel som börjar på f i Åbo. I Aura å, i närheten av Funikularen trafikerar den hundraåriga stadsfärjan Föri, med stadscykeln Fölläri kan man ta sig till Funikularen och bussarna på den regionala kollektivtrafiken Fölis linje 1 mellan hamnen och flygstationen kör förbi den. 

Från Funikularen har man en bra utsikt mot andra sidan av Aura å.

 

 

Bakgrundsinformation

  • Bergbanans stationer och omgivning är planerade av arkitekt Pekka Vapaavuori från Arkkitehtitoimisto Vapaavuori Oy som är underkonsult till huvudplaneraren Leitner Gmbh.   
  • Byggandet av bergbanan inleddes i mars 2018 och dess totalpris är 5,6 miljoner euro.
  • Utrustningen levereras av italienska Leitner GmbH. 
  • Huvudentreprenören för stationsbyggnaderna är Kuntec Oy.
  • Invigningen av Funikularen äger rum fredagen den 24 maj.