Pansio Gym

För verksamheten I Pansio konditionssal svarar Sportbalance Turku. Du hittar öppettider och priser på föreningens webbsida. Fritt inträde med Senior- och Kimmoke-armbanden. Kom ihåg att ta med dig kortet och armbandet.

Postadress: 
Pernovägen 16
20240 Åbo
Gatuadress: 
Pernovägen 16
20240 Åbo

Besöksadress: 

Pernovägen 16
20240 Åbo
Faktureringsadress: 

Service

För gymverksamheten i Pansio svarar Sportbalance Turku. Du hittar öppettider och priser på föreningens webbsida. Gratis med Senior- och Kimmokearmbanden. Kom ihåg att ta med dig både kort och armband. 

Servicens genomförandesätt: 

Köpta tjänster

Pris

Senior- och Kimmoke-armbandet
Gratis